Privacy Policy

Deze website wordt beheerd door Proxium.

Als u gebruik maakt van de website van Proxium, dan laat uw gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens Proxium kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Als u gebruik maakt van de Proxium -website, dan laat u persoonsgegevens bij ons achter. U laat op de volgende manieren gegevens bij ons achter:

• Navigatie door de website;

                * Browser

                * Type apparaat

                * IP adres

                * Land van herkomst

                * Gedrag op de website

• Invullen van formulieren;

                * Aanhef

                * Naam

                * Bedrijfsnaam

                * E-mailadres

                * Website URL

                * Telefoonnummer

Wat doen we met uw gegevens?

Proxium bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

• Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;

• Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken;

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Proxium streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Back-up van gegevens

Wanneer u een formulier hebt ingevuld op de website, worden deze gegevens maximaal 1 jaar in een back-up bewaard.

Back-ups worden offline versleuteld opgeslagen.

Met wie deelt Proxium uw gegevens?

Proxium gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. We delen geen gegevens met Google.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in uw gegevens?

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Proxium over u heeft. U kunt hiertoe een verzoek per mail indienen bij Proxium. U kunt op basis van de uitkomsten Proxium verzoeken om uw gegevens te verwijderen of aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Stuur uw verzoek naar: info@proxium.nl met onderwerp: Dataverzoek

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy statement

Proxium behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.